Our Restaurants

1/3 Abovyan St.

+(374) 77 59 00 59
+(374) 10 56 54 22
+(374) 11 56 54 22

Dalma Garden Mall

3 Tsitsernakaberd Highway
+(374) 60 46 16 46

5 Mashtots Ave.

Tel +374 60 58 11 11
Tel +374 60 58 11 13